Domov
  O nas Novice  
  Svetovanje Sporočila  
  Dokumentacija Povezave  
Tehnološki center Posavje Novice  
RAZVOJNE PRILOŽNOSTI IN SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI IN START UP-ov V POSAVJU
Delovno srečanje, spodbujanje nastanka novih inovativnosti visokotehnoloških podjetij v petek 12. 04 . 2013 s pričetkom ob 15:00 v Mladinskem centru krško, CKŽ 105, Krško
Projekt IR OVE
KAKO REALIZIRATI PODJETNIŠKE PRILOŽNOSTI V POSAVJU?
Pregled usposabljanj Techpo 2010
Razpis za Slovenskega podjetniškega sklada Maribor produkt P2 za leto 2010 za start up podjetja
Okrogla miza Razvojne priložnosti Posavja, Sevnica, 02.11. 2009
Materiali delavnice Razvoj novih izdelkov in storitev
Vabilo na delavnico » Razvoj novih izdelkov in storitev« v torek 20. 10. 2009
Gradiva Techpo delavnice 23.09.09
Techpo snuje projekt za razvoj komponent vetrne elektrarne
Techpo izvaja usposabljanje podjetij za inovativnost v okviru sodelovanja z več partnerji iz manj razvitih regij
Vabilo na delovno srečanje za spodbujanje inovativnosti v sredo 23.9. 2009 ob 9:45 uri, v sejni sobi A občine Krško

Vabilo na delovno srečanje za spodbujanje inovativnosti v sredo 23.9. 2009 ob 9:45 uri, v sejni sobi A občine Krško

                                                                                                
Tehnološki center Posavja, d.o.o.
Cesta krških žrtev  46,       
SI 8270 Krško
Tel: 386 41 739 586
e-mail: info@techpo.si
Homepage: www.techpo.si

Na  prireditvi bodo  uvodna predavanja in pogovor o inovacijskih dejavnostih v mikro in malih podjetjih ter spodbuja nastanka novih visokotehnoloških podjetij pri študentih, dijakih in pri zaposlenih v podjetjih. Techpo želi s tem udejaniti podporo inovativnim idejam  pri razvoju inovacije ter zagotavlja infrastrukturne pogoje v inkubatorju.

Dnevni red:


09:45  Prihod in kavica
10:00  Uvodni pozdrav gostitelja predsednika NO Techpo g. Branka Kosa in predstavnika  občine Krško

10:10  Pomen spodbujanja inovativnosti za razvoj podjetništva: Franc Češnovar,  uni. dip. inž. kem. inž. Techpo d.o.o. :


Predavatelj govori o pomenu inovativnosti za razvoj podjetij predvsem v MSP. Malo gospodarstvo ima protislovno vlogo, saj so marsikje dinamična visoko tehnološka mala podjetja ključni nosilec inovacij (Silicijeva dolina in Route 128 v VB), na drugi strani pa tudi konzervativna, z malo inovativnosti, z malo spremembami.
Vendar širše razumevanje inovacij, pokaže drugo sliko, kjer gre za različne vidike konkurenčnosti, (ne le za tehnološke inovacije), kaže na ustvarjalnost malih podjetij, ki veliko vlagajo:
• v diferenciacijo proizvodov,
• v inovativne oblike distribucije in prodaje,
• v prilagajanje proizvodov in storitev potrebam individualnih kupcev,
To opozarja na veliko dinamičnost malih podjetij in zato spodbujanje nastanka takšnih podjetij  s strani države in regionalnih ter lokalnih podpornih institucij !

Predstavitev  razpisa Techpo  iskanja  in vzpodbujanja nastanka novih inovativnih visokotehnoloških podjetij.

Prenesi razpisno dokumentacijo.   pdf dokument

 10:30 Ste dobro pripravljeni na pobiranje denarja?  Dr. Wladimir Polzer,  Pro advice,  Avstrija 

Predpogoj za uspešno razvoj in izvedbo projektov je v veliki meri denar. Toda kako priti do njega ?
Poleg financiranja razvoja s strani države in s privatnim kapitalom oziroma kapitalom bank se vedno bolj uveljavlja tudi način financiranja s pomočjo poslovnih angelov ali tako imenovanih »venture capitalists«. Predstavljene bodo praktične izkušnje  v Avstriji na avstrijskem Koroškem, kjer ta oblika že dolgo deluje. V predavanju bo predstavljen pogled zasebnih  investitorjev – kaj je njim pomembno, kaj je njihov cilj itn.. In na podlagi tega bo predstavljen predlog za pripravo predstavitve inovativnih idej s ciljem, vzbuditi interes investitorjev in vzbuditi njihovo pripravljenost za investiranje sredstev v vaše ideje.
Poleg tega bo predstavljena inovativna metoda sistemskih postavitev, ki  se je izkazala kot zelo koristna in dragocena pri pripravi in izvedbi tudi pri inovacijskih projektih.

11: 15 Skrite pasti na poti mladih podjetnikov ;  Urban Pfeifer, Urban Pfeifer & partnerji

Pri svojih uvodnih korakih, se mladi podjetnik srečuje z ogromno težavami. Veliko odgovorov na te težave lahko dobi v institucijah, ki se ukvarjajo s to tematiko, ogromno je napisano na spletu in v knjigah. Uporabni nasvet lahko dobi pri izkušenih managerjih oziroma podjetnikih, vendar še vedno ostaja ogromno vprašanj na katera ni odgovorov. Pri tem mislim predvsem na delovne procese, odnose znotraj podjetja, zlata pravila podpisovanja pogodb, temeljite analize, iskanje kapitala za zagon, realizacija pravih idej…


11:30 Razprava-pogovor

Cilj pogovora je izmenjava izkušenj in srečanje ljudi z  istimi nameni in cilji ter spodbujanje drug drugega.

Vabljeni : predstavniki  MSP, študenti, dijaki, profesorji, zaposleni - razvojniki v podjetjih.

Prijave na info@techpo.si

Direktor: Franc Češnovar

Projekt delno sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo iv sodelovanju z Javno agencijo za tehnološki razvoj


Na vrh!