Domov
  O nas Novice  
  Svetovanje Sporočila  
  Dokumentacija Povezave  
Tehnološki center Posavje Dokumenacijski center Virtualne inovacijske mreže – kot možna osnova inovativne regije?  
Dokumentacijski center
Virtualne inovacijske mreže – kot možna osnova inovativne regije?
Delavnica 23.09.2009, Spodbujanje inovativnosti

Virtualne inovacijske mreže – kot možna osnova inovativne regije?

Beseda regija je v slovenskem merilu dokaj neprepoznavna tako v smislu strukture, vsebine območje ali še kaj drugega. Kljub temu, tečejo nekatera prizadevanja za oblikovanje regij s pomembnim številom prebivalcev. O prepoznavnosti vsebine in strukture je gotovo še preuranjeno govoriti. Ne glede na pritiske po oblikovanju regij, s strani EU in vse širšega spoznanja, da se razvoj občin ne konča na njihovi meji, je skepsa o učinkovitosti regijskega povezovanja še vedno močno prisotna. Bojazen o nastajanju togih administrativnih struktur je ena izmed takšnih. Na drugi strani, pa sami subjekti gospodarskega razvoja, tudi s svojskimi pogledi gledajo na lastni razvoj in razvoj okolja v katerem delajo in živijo. Razvoj lokalne skupnosti in v podaljšku regije naj bi usklajeval prav ta dva pogleda, dosegel relativno usklajen razvoj območja na katerem delujejo gospodarski subjekti in živijo prebivalci. To je lahko zgodba o prvenstvu jajca ali kokoši, dejstvo pa ostaja, da ni mogoče zanikati obstoja relacije med njima.

Prepričani smo, da obstaja še eno dejstvo, da ni povsem jasno, niti managementu v podjetjih (RR razgledi, 1999) niti lokalnim skupnostim kaj je tisto kar bi se dalo skupno učinkovito reševati na nivoju regije. Na drugi strani obstoječa (rastoča) mreža Lokalnih Podjetniških Centrov (LPC) ponuja priložnost za iskanje učinkovitih regionalnih povezav ob minimalni nadgradnji. Ideja je namreč, da se mrežna povezava LPC-jev krepi, ti pa se skušajo v različnih skupinah specializirati za posamezno področje. Na ta način bi morda lahko obšli del problemov, ki ovirajo združevanje. Lokalni pogledi kot na primer: da tisto kar imaš doma najlažje obvladuješ, da moraš imeti vse kar imajo veliki v miniaturi doma, da si boljši od drugih in je to treba skriti itd.. Ideja o inovativni razvojni regiji skuša preseči prav to. Menimo, da bi bilo mogoče z oblikovanjem virtualnih (obstoječih, dostopnih, lociranih povsod) struktur iskati pomembne regijske vsebine, ki bi predvsem združevale.

Avtorji:
Mag. DUŠAN KLINAR,
Agencija za razvoj turizma in podjetništva »APRILIJA« LAŠKO
dusan.klinar@uni-mb.si

CIRIL BEZLAJ, univ.dipl.ing.
Lipa 20, Velenje
ciril.bezlaj@siol.net

Mag. BOŽO LEDNIK
Bratov Vošnjakov 19, Celje
bozo.lednik@siol.net


Na vrh!