Domov
  O nas Novice  
  Svetovanje Sporočila  
  Dokumentacija Povezave  
Tehnološki center Posavje Novice  
RAZVOJNE PRILOŽNOSTI IN SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI IN START UP-ov V POSAVJU
Delovno srečanje, spodbujanje nastanka novih inovativnosti visokotehnoloških podjetij v petek 12. 04 . 2013 s pričetkom ob 15:00 v Mladinskem centru krško, CKŽ 105, Krško
Projekt IR OVE
KAKO REALIZIRATI PODJETNIŠKE PRILOŽNOSTI V POSAVJU?
Pregled usposabljanj Techpo 2010
Razpis za Slovenskega podjetniškega sklada Maribor produkt P2 za leto 2010 za start up podjetja
Okrogla miza Razvojne priložnosti Posavja, Sevnica, 02.11. 2009
Materiali delavnice Razvoj novih izdelkov in storitev
Vabilo na delavnico » Razvoj novih izdelkov in storitev« v torek 20. 10. 2009
Gradiva Techpo delavnice 23.09.09
Techpo snuje projekt za razvoj komponent vetrne elektrarne
Techpo izvaja usposabljanje podjetij za inovativnost v okviru sodelovanja z več partnerji iz manj razvitih regij
Vabilo na delovno srečanje za spodbujanje inovativnosti v sredo 23.9. 2009 ob 9:45 uri, v sejni sobi A občine Krško

Vabilo na delavnico » Razvoj novih izdelkov in storitev« v torek 20. 10. 2009

Kdaj: Torek 20. oktober 2009 

Kje:  Sejna soba  A, občina Krško, Cesta Krških žrtev 14 Predstavitev delavnice: 

Cilj delavnice je :  Usposabljanje podjetnikov in članov razvojnih skupin za razvoj novih izdelkov s ciljem spodbujanja inovativnosti. Na delavnici bomo  odgovorili na vprašanja : Kje najti vire sredstev za razvoj ? Kako najti partnerje za evropske projekte ? Zakaj podjetja uvajajo nove izdelke in kdaj bo novi izdelek uspešen ?, Kako pridemo do idej za nove izdelke ?, Na kaj moramo biti pozorni pri razvoju novih izdelkov ? in Kako  se načrtuje razvoj novih izdelkov ?  V drugem delu delavnice vam bomo predstavili vlogo in pomen blagovne in storitvene znamke in postopke za zaščito blagovne in storitvene znamke.   

Program delavnice:

Prijava
 
9.30            Uvodni pozdrav: Franc Češnovar – direktor TECHPO d.o.o.

9.35 – 10.20  mag. Maša Repež – Center za konkurenčnost pri Gospodarski zbornici Slovenije

 Nepovratna sredstva in internacionalizacija
 Možnosti financiranja razvojno raziskovalnih aktivnosti z nepovratnimi sredstvi EU
 Možnosti financiranja razvojno raziskovalnih aktivnosti s sredstvi mednarodnih programov
 Pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge

10.20 – 11.05    Ciril Bezlaj  

 Načrtovanje in razvoj novih proizvodov
 Iskanje in preverjanje idej za nove proizvode
 Identifikacija potreb odjemalcev
 Načrtovanje razvoja novega proizvoda

11.05 – 11.20   Odmor

11.20 – 12.05  Ciril Bezlaj 

 Generiranje in izbor koncepta
 Razvijanje novih proizvodov ( NPD)

12.05 – 13.35  Andreja Černivec – Urad RS za industrijsko lastnino in storitvene znamke


 Blagovne Definicija znamke
Osnovna načela pri varstvu industrijske lastnine – Pariška konvencija,
Splošno o znamki – znaku
 Postopek registracije v Sloveniji,
Registracija v tujini – nacionalne prijave v drugih državah,
 Mednarodne prijave
 Znamka skupnosti CTM

13:35   DR. Stanko Blatnik praktične izkušnje pri prijavi projektov EUREKA in na neposredne razpise EU


14:00   Razprava in pogovor

Cilj pogovora je izmenjava izkušenj ter spodbujanje drug drugega pri razvoju.

 

Vljudno vabljeni : predstavniki  MSP, študenti, dijaki, profesorji, zaposleni - razvojniki v podjetjih.

 

Direktor: Franc Češnovar


Delavnica je za udeležence brezplačna in jo  delno sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z Javno agencijo za tehnološki razvoj RS.


Na vrh!