Domov
  O nas Novice  
  Svetovanje Sporočila  
  Dokumentacija Povezave  
Tehnološki center Posavje Novice  
RAZVOJNE PRILOŽNOSTI IN SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI IN START UP-ov V POSAVJU
Delovno srečanje, spodbujanje nastanka novih inovativnosti visokotehnoloških podjetij v petek 12. 04 . 2013 s pričetkom ob 15:00 v Mladinskem centru krško, CKŽ 105, Krško
Projekt IR OVE
KAKO REALIZIRATI PODJETNIŠKE PRILOŽNOSTI V POSAVJU?
Pregled usposabljanj Techpo 2010
Razpis za Slovenskega podjetniškega sklada Maribor produkt P2 za leto 2010 za start up podjetja
Okrogla miza Razvojne priložnosti Posavja, Sevnica, 02.11. 2009
Materiali delavnice Razvoj novih izdelkov in storitev
Vabilo na delavnico » Razvoj novih izdelkov in storitev« v torek 20. 10. 2009
Gradiva Techpo delavnice 23.09.09
Techpo snuje projekt za razvoj komponent vetrne elektrarne
Techpo izvaja usposabljanje podjetij za inovativnost v okviru sodelovanja z več partnerji iz manj razvitih regij
Vabilo na delovno srečanje za spodbujanje inovativnosti v sredo 23.9. 2009 ob 9:45 uri, v sejni sobi A občine Krško

Pregled usposabljanj Techpo 2010

 

1       Tehnika izboljševanja procesov in z njimi povezanih postopkov

 Procesi, ki se odvijajo v organizaciji pogosto postopoma izgubljajo na učinkovitosti in uspešnosti. Te negativne spremembe lahko tudi hitre in drastične ali celo ponavljajoče. Simptomi, ki kažejo na slabše delovanje procesov se kažejo v nezadovoljstvu odjemalcev., daljših izvedbenih časi, številnih popravilih, v nezadovoljstvu osebja, ki je vključeno v proces, preveč kontrole in redundance podatkov, preveč izjem in dodatnega dela itd. Na seminarju bodo predstavljene sodobne in učinkovite metode za odpravo neučinkovitega in neuspešnega delovanja procesov.

Metode izboljševanja procesov izhajajo iz izčrpnih opisov težav, ki nastopajo v procesu, analizi vzrokov in spremembah delovanja procesov, merjenja učinkov in ter postopkov stalnega izboljševanja. Podobna metoda velja tudi za izboljševanje posameznih postopkov.

 

1.1      Cilji :

-       Spoznavanje metod za izboljševanje procesov in vpeljava teh metod v okolje organizacije

1.2      Vsebina :

-       Spoznavanje pristopov in metod za izboljševanje procesov in sicer :

zbiranje podatkov (“check sheets”), merjenje procesov, diagrami poteka, benchmarking, Pareto tehnika, trendi, metoda štirih zornih kotov, viharjenje možgan, diagrami vzrokov in posledic, analiza ključnih vzrokov, tehnike izboljševanja procesov ( PDCA. DMAIC) , reinženiring procesov in postopkov.

1.3      Izvedba :

-       predavanja s praktičnimi primeri in svetovanje v vašem delovnem okolju.

 

1.4      Lokacija : Krško ali lokacija po dogovoru ( več kot 5 udeležencev)

 

1.5      Trajanje in cena : 2 dni predavanj, 1.850,00 (cena ne vsebuje DDV)

  

2       Tehnike reševanje problemov s pomočjo metod korektivnih ukrepov

 Problem, ki se pojavijo v poslovnem okolju so moteči za sodelovanje s odjemalci in partnerji.  Zmanjšujejo ugled organizacije in povzročajo tudi ekonomsko škodo. Delimo jih na probleme, ki se pojavijo zaradi napak  pri izvajanju postopkov in probleme, ki imajo bolj globok, sistemski izvor in se pojavijo vedno znova.

Probleme, ki jih na ta način ne moremo odpraviti z enostavnimi metodami, razvrščamo v drugo kategorijo, ki jih lahko odpravimo le z izboljšanjem delovanja procesa, v katerem se neposredno pojavljajo in povezanih procesov, v kolikor je to potrebno. Metode reševanje takih problemov imajo v splošnem naslednjo strukturo :

-       opis problema,

-       analiza vzrokov,

-       identifikacija alternative,

-       ocena posameznih alternativ,

-       izbor,

-       implementacija,

-       validacije

 

V praksi so uveljavljene naslednje metode 8D, PDCA, DMAIC.

2.1      Cilji

Spoznavanje metod za reševanje sistemskih problemov v procesih.

2.2      Vsebina usposabljanja :

-       8D, PDCA, DMAIC

2.2.1      Izvedba

-       predavanja, delavnica s primeri iz prakse, svetovanje  v okolju organizacije

2.3      Lokacija : Krško ali lokacija po dogovoru ( več kot 5 udeležencev)

 

2.4      Trajanje in cena :  1 dan predavanj, 950,00 (cena ne vsebuje  DDV)

3       Metode razvoja novih proizvodov NPD

 

Razvoj novih proizvodov je ključna dejavnost za vse organizacije, ki želijo obvladovati trg na katerem delujejo. Proces razvoja novih proizvodov je eden od najzahtevnejših, ki jih mora obvladati organizacija. Zahteva multidisciplinaren pristop v katerega so vključeni tako razvoj, tehnologija, izvedbe, trženje in ostali procesi, ki so povezani z realizacijo novega proizvoda. Na seminarju bo predstavljen pristop, ki temelji na sodobni metodi (PDMA)[1], ki jo uporabljajo najbolj inovativna podjetja v svetu.

3.1      Cilja :

-       Razumevanje procesa razvoja novih proizvodov in napotki za vodenje rr projekta. 

3.2      Vsebina

-       generacija ideja za nove proizvode,

-       izbor idej za nove proizvode,

-       razvoj konceptov in testiranje,

-       poslovne analize,

-       beta testi in testiranje trga,

-       razvoj novega proizvoda

3.3      Izvedba :

-       predavanje , delavnica ali svetovanje pri izvajanju projekta NPD.

3.4      Lokacija : Krško ali lokacija po dogovoru ( več kot 5 udeležencev)

3.5      Trajanje in cena : 3 dni predavanj - 1450,00 (cena ne vsebuje DDV)

 

4       Tehnika anticipacije potencialnih napak in preventivni ukrepi

 Današnji trg zahteva kakovostne in zanesljive proizvode. Te naloge postajajo vse težje, ker postajajo proizvodi, ki jih proizvaja sodobno gospodarstvo, vse bolj kompleksni. Običajne metode omogočajo izboljševanje kakovosti in zanesljivosti v zadnjih razvojnih fazah, na seminarju bodo predstavljene metode, ki to omogočajo že v zgodnjih fazah razvojnega cikla.

Predstavljene bodo dve metode FEMA in AFP

4.1      Cilj

-       razumevanje metod in načina uporabe

4.2        Vsebina :

-       FMEA, AFP

4.3      Izvedba

-       predavanja, delavnica s praktičnimi primeri ali svetovanje v okolju organizacije

4.4      Lokacija : Krško ali lokacija po dogovoru ( več kot 5 udeležencev)

4.5      Trajanje in cena : 2 dni predavanj, 1.750,00 ( cena ne vsebuje DDV)

  Obvestilo Prijave za usposabljanja v juniju pošljite do konca maja na spletni naslov : info@techpo.si . O točnih terminih seminarjev vas bomo obvestili po mailu.


[1] Product Development nad Management Association


Na vrh!