Domov
  O nas Novice  
  Svetovanje Sporočila  
  Dokumentacija Povezave  
Tehnološki center Posavje Novice  
RAZVOJNE PRILOŽNOSTI IN SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI IN START UP-ov V POSAVJU
Delovno srečanje, spodbujanje nastanka novih inovativnosti visokotehnoloških podjetij v petek 12. 04 . 2013 s pričetkom ob 15:00 v Mladinskem centru krško, CKŽ 105, Krško
Projekt IR OVE
KAKO REALIZIRATI PODJETNIŠKE PRILOŽNOSTI V POSAVJU?
Pregled usposabljanj Techpo 2010
Razpis za Slovenskega podjetniškega sklada Maribor produkt P2 za leto 2010 za start up podjetja
Okrogla miza Razvojne priložnosti Posavja, Sevnica, 02.11. 2009
Materiali delavnice Razvoj novih izdelkov in storitev
Vabilo na delavnico » Razvoj novih izdelkov in storitev« v torek 20. 10. 2009
Gradiva Techpo delavnice 23.09.09
Techpo snuje projekt za razvoj komponent vetrne elektrarne
Techpo izvaja usposabljanje podjetij za inovativnost v okviru sodelovanja z več partnerji iz manj razvitih regij
Vabilo na delovno srečanje za spodbujanje inovativnosti v sredo 23.9. 2009 ob 9:45 uri, v sejni sobi A občine Krško

Projekt IR OVE

Inovativna čezmejna regija obnovljivih virov energije
projekt IR-OVE

Zakaj smo se odločili za ta projekt?

Ugotavljamo, da imamo premalo izkoriščene priložnosti na področju aktiviranja naravnih, podjetniških in inovativnih potencialov. Hkrati so se vse države v Evropski Uniji zavezale, da bodo do leta 2020 dosegle 20 odstotkov končne porabe energije iz obnovljivih virov (OVE). Tega cilja ne bo mogoče doseči le z uvoženimi tehnologijami, ampak morajo države tudi same razvijati nove tehnološke rešitve. Le-te pa imajo za posledico nove podjetniške priložnosti, tudi za mikro, mala in srednja podjetja (MSP). Med te tehnologije prištevamo npr. uporabo solarne tehnologije in biomase, izrabo vetrne in geotermalne energije, ipd.

Območje ob meji Slovenije in Hrvaške je geografsko podobno in ima podobne naravne resurse, bogastvo gozdov in geotermalne vode. Visoko tehnološka industrija na območju ni dobro razvita, sodelovanje med razvojno raziskovalnimi (RR) organizacijami in gospodarstvom pa je tudi na tem področju šibko. Razlogi so v razdrobljenosti programov, v pomanjkanju aplikativnih rešitev v RR institucijah, pa tudi na strani gospodarstva, saj majhna podjetja ne zmorejo velikih naložb v razvoj tehnologije in tudi nimajo strokovnjakov.Razdrobljene podjetniške in raziskovalne zmogljivosti tako ne zagotavljajo možnosti za hitrejše in optimalnejše izkoriščanja potencialov naravnih virov. Rešitev vidimo projektni partnerji v izvedbi čezmejnega projekta IR-OVE, ki bo ponudil rešitve prav za navedene probleme.

Med splošnimi cilji projekta IR-OVE lahko navedemo povečanje konkurenčnosti in trajnostni gospodarski razvoj na celotnem čezmejnem območju, ki ga pokriva projekt. Med specifičnimi čezmejnimi cilji projekta pa so predvsem izboljšanje poslovnega sodelovanja in trgovanja med podjetji, zlasti MSP, z območja projekta, ki delujejo na področju razvoja tehnologij ter proizvodov/storitev povezanih z OVE ter izboljšanje sodelovanja med podjetji in institucijami znanja, ki razvijajo tehnološke rešitve za OVE. Cilj spodbujanja sodelovanja je osredotočen na sektor OVE, ki v razvitejših državah zelo hitro raste in ustvarja tisoče delovnih mest. Slovenija in Hrvaška na tem področju zaostajata. Zaradi sprejetih obvez držav v zvezi s povečanjem porabe energije iz obnovljivih virov pa je ta sektor danes še posebej aktualen.

 

K sodelovanju v projektu vabimo mala in srednje velika podjetja s področja razvoja in proizvodnje proizvodov/storitev obnovljivih virov energije. Še posebej pa bomo veseli žensk podjetnic in potencialnih podjetnikov in podjetnic, ki na tem področju vidijo svojo poslovno priložnost.


Na vrh!